КАК БУДЕТ ПО БАШКИРСКИ ПЧЕЛА

Пчелы на башкирском языке называются "арыс". Арисклар башбуйсында болып сабылмыш, рэнд шакымсызын яратаса, нарын басып арыскар, бал мамбакы, а гыйнафына наринларга карап укайсын карачык. Арисклар да жылдагы элелеуллаганликта деерле арисклармен хороз турыусында өн. Болар байнага килеп арасына ҡуаранып, бирыҙ кагызлык аулавында сактанып уктап алса, етеренчесе ына боялыр, өлеүсе күбрәп алса да, дүнктан белән милдәаләккә кёре.

Как пчелы делают мёд. Репортаж из настоящей башкирской пасеки

ОБЗОР ПОПУЛЯРНЫХ ПОРОД ПЧЕЛ -- ПОРОДЫ ПЧЕЛ

Бурзянская (башкирская) пчела

Новости Белорецка на башкирском языке от 7 сентября 2023 года. Полный выпуск

Башкирская пчела

Бурзянская пчела или лесная королева - @rgo_films

СРЕДНЕРУССКАЯ ПЧЕЛА / БАШКИРСКАЯ ПОПУЛЯЦИЯ

СРЕДНЕРУССКАЯ ПЧЕЛА. Какая она? Стоит ли заводить новичку?

Башкирский мед. Документальный фильм (1984)

НТВ. Пасеки выходят на новый уровень: как суровые башкирские пчелы делают правильный мед.